Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2014

weiird
      
The ‘walk walk, fashion baby’ Diaries
Reposted fromilovemovies ilovemovies viajadzka jadzka
weiird
Jest Twoją pierwszą miłością, ja zamierzam być Twoją ostatnią, niezależnie od tego jak długo to potrwa.
— Pamiętniki wampirów
Reposted fromresort resort viajadzka jadzka
weiird
0843 7aa8
Reposted fromresort resort viajadzka jadzka
weiird
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się,żeby ktoś w Ciebie wjechał.
9519 c6af 500

tepitome:

Untitled,

Brian Oldham

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viajadzka jadzka
weiird
3588 aaca
Reposted fromfelicka felicka viacagness cagness
weiird
0866 c98c
Reposted fromkropq kropq viacagness cagness
We are all made of stardust | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacagness cagness
weiird
Reposted frombluuu bluuu viacagness cagness
weiird
1049 0972
Reposted fromlavendowy lavendowy
weiird
3896 5070 500
Reposted fromlavendowy lavendowy
weiird
9962 33a4
Reposted fromlavendowy lavendowy
weiird
Kochasz dla­tego, że kochasz. Kocha się bez przyczyny.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromlavendowy lavendowy
weiird
0915 2c95
Reposted fromlavendowy lavendowy
weiird
1186 a064
Reposted fromlavendowy lavendowy
weiird
8492 9644
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
weiird
Czasem spotka się kogoś, powie słowo a Ty zamiast chodzić swą drogą - wolisz zostać z nim.
— Anna Jantar
Reposted fromnivea nivea viacoconutmousse coconutmousse
weiird
Jutro będzie nowy, długi dzień. Twój własny, od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viacoconutmousse coconutmousse
weiird
4154 34d9
Reposted fromnexxt nexxt viakolyzka kolyzka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl